הרב יוסף זריצקי

כשרות מאפים

הרב יוסף זריצקי

הרב זריצקי מומחה בעל שם עולמי עונה על שאלות הקשורות לנושא מאפים הדקויות והדברים שצריך לשים לב בתהליך האפיה