x
הרב יוסף בן פורת

עין טובה עין רעה - הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת

בעל עין טובה – הוא אדם הרואה את הזולת בצורה חיובית, אוהדת ואוהבת. הוא שמח בשמחת הזולת, כשם שהוא שמח בשמחת קרוביו וידידיו. ובאותה מידה הוא מצטער בצערו של הזולת ונושא בעול עם חברו. בעל עין רעה – הוא אדם שלעולם יחפש את מומי הזולת, לעולם לא יראה את הנקודות החיוביות והטובות באישיותו של הזולת. הטוב שיראה אצל הזולת, יגרום לו, צער ועוגמת נפש! הרע שיראה אצל הזולת, יגרום לו, קורת רוח והנאה. לפעמים, יפגין זאת גם כלפי חוץ – שמחה לאיד – ורוב הפעמים, יסווה זאת וישמור את הרגשתו הטובה, לו לעצמו. בעל העין הרע, יכול לגרום נזקים לזולת על ידי, מבטי עיניו הארסיים. בעל העין הטובה, יכול להשרות על הזולת רוח של ברכה וישועה. הקב"ה מתנהג עם האדם בדיוק באותו אופן שבו הוא מתנהג עם זולתו. הסגולה הטובה ביותר להינצל מעין הרע, היא, להסתכל על כל הבריות, מבלי יוצא מן הכלל, בעין טובה ואוהבת ואז, הוא יהיה מחוץ לשליטת הרע.

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)