x
הרב יוסף בן פורת

לא בדרך הטבע - פרשת ניצבים - הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת

דרכו של עולם שחץ הזמן תמיד מורה קדימה. גם אם יתחרט האדם על שעשה את המציאות לא ניתן לשנות - פרי שנקטף לעולם לא יוכל לחזור ולגדול על העץ. ישנו יוצא דופן אחד ויחיד בבריאה המאפשר לנו לשנות מציאויות גם אם הם קשות ביותר - התשובה.