x
הרב יוסף בן פורת

משמעות הניסים בחג החנוכה - הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת

הניסים בחנוכה היו בשני מישורים. האחד – בשדה הקרב, אשר בו ניצחו המעטים את הרבים. והחלשים את החזקים. והשני – בתוככי בית המקדש, אשר בו השתנו חוקי הטבע, ומעט השמן הכפיל את כוחו פי שמונה. לכל נס – שמשמעותו שינוי סדרי הטבע – יש מטרה ועלינו לחפשה. בתקופת החשמונאים השתלטה התרבות ההלניסטית על העולם. אותה תרבות ביטאה את האמונה במוחשי ובגשמי ואת הכפירה ברוחני – אלוקי. כמעט כל היהודים, בארץ ישראל, הסתגלו לתרבות ההלניסטית וחדלו מלקיים את מצוות התורה וחוקיה. גם ברית מילה הפסיקו לעשות. היחידים – הבודדים – שיצאו למלחמה אבודה מראש, בטחו באלוקים שיעמוד לצידם ויושיעם. הניסים שנעשו, הצליחו ליצור את המהפך ולהחזיר את האמונה אל מקומה.

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)