הרב יוסף בן פורת

מיהו ציוני? פרשת שלח לך - הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת

בחטא המרגלים נתבעו ישראל על שמאסו בארץ חמדה. קדושתה המיוחדת של ארץ ישראל משאר הארצות ידוע לכולם, לרבות את אומות העולם. אך כלפי עם ישראל קדושתה היא פי כמה. מי באמת הבין את עוצמת קדושתה? בזכות מי אנו כאן באמת?