הרב יהודה בוטרמן

אז ימלא שחוק פינו

הרב יהודה בוטרמן

גאולה זה זמן של שמחה וצחוק,מה גורם לצחוק? ולמה זה קשור לגאולה? כל זאת בהרצאה שלפניכם