x
הרב יאיר ארלנגר

היחס לעל טבעי

הרב יאיר ארלנגר

ראיה על חושית מהי? האם ישנם כוחות שהם מעבר לכוחות הגוף? האם ישנה אפשרות לראות משהו מעבר לעולם הפיזי המשתקף לנגד עינינו? האם ניתן להגיע לראיה על טבעית? האם מותר לפגוש ולשמוע אדם שיכול להגיד מה התיקון שלי ולספר דברים מהעבר, ההווה והעתיד שלי?