x
הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - המלוכה והממשלה

הרב זמיר כהן

כיצד מבקשים בראש השנה באופן שהתפילה תתקבל? מה פירוש להמליך את הקב"ה? כיצד ניתן להעפיל ביום גדול זה לגבהים רוחניים? הכל על משמעותו הכפולה והמיוחדת של יום גדול זה, הקובע את גורלנו בכל השנה הבאה.