x
הרב זמיר כהן

נטיות הפוכות - הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן

העיתונאי דודו כהן והרב זמיר כהן פותחים בתוכנית מיוחדת בה תשמעו תשובות לכל השאלות שלא היה לכם את מי לשאול. תוכנית זו תעסוק בבעלי נטיות הפוכות - הומואים ולסביות. האם אדם נולד עם נטיות הפוכות? האם הדבר ניתן לשינוי? ומה חלקה של התקשורת בכך?