x
הרב זמיר כהן

דניאל פרקים ט`-י` - הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן בסדרה מיוחדת מסביר ומפרש את ספר דניאל, את חלומו של נבוכנצר אודות הפסל הגדול ועוד סודות רבים הטמונים בספר זה, לפנינו פרקים ט`-י`