הרב זמיר כהן

חכמת שלמה קהלת א - הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן

פרק זה של קהלת עוסק בחידת החיים, הבחירה שיש לאדם בחייו, ומתן עצות טובות לאדם שיסייעו לו להגיע לבחירות הנכונות ולסדר עדיפויות נכון בחייו.