הרב הרצל חודר

מעמד הר סיני - האבן הפלאית - הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר

האם יתכן שנמצא כיום עקבות למעמד הר סיני? הדגמה ויזואלית חיה של אחד מפלאי תבל.