הרב הרצל חודר

פלא האותיות החרוטות בבית אל - הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר

לאומות הקמות עלינו והטוענות בעלות על ארצנו חקק בוראנו חותמת המעידה על בעלותינו פלא האותיות השמימיות, שנחקקו לעיני הבריות. בהרים ובמדבריות, להראות אותות ונפלאות