x
הרב הרצל חודר

פלא האותיות החרוטות בבית אל - הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר

לאומות הקמות עלינו והטוענות בעלות על ארצנו חקק בוראנו חותמת המעידה על בעלותינו פלא האותיות השמימיות, שנחקקו לעיני הבריות. בהרים ובמדבריות, להראות אותות ונפלאות

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)