x
הרב הרצל חודר

שבת שירה - כל מה שרציתם לדעת - הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר

מה מקור המנהג לפזר פירורים לציפורים בשבת שירה? מהי השירה? הרב הרצל חודר במספר דקות עונה על שאלות אלו