הרב דודי ברוורמן

יחסי עובד ומעביד ביהדות

הרב דודי ברוורמן

מה יש לתורה לומר בעניין יחסי עובד ומעביד? הרב דודי ברוורמן מסביר.