x
הרב דוד נתן גלר

אכילה שמשנה את התפיסה

הרב דוד נתן גלר

מה גורם לאדם מוצלח בכל תחום להיות רחוק בעניינים של קדושה, מדוע האריות של מלך בבל לא אכלו את חנניה משאל ועזריה? צדיקים, אין הקב"ה מביא תקלה על ידם, למה לא?

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)