הרב גלעד בניאל

עירובין - דף עא

הרב גלעד בניאל

הרב גלעד בניאל בלימוד הדף היומי דף עא- מסכת עירובין