הרב ברוך רוזנבלום

הקפדה על כבוד הזולת - פרשת בהר

הרב ברוך רוזנבלום

הידברות מביאה לכם את שיעורו של הרב רוזנבלום לפרשת בהר. והפעם: הקפדה על כבוד הזולת מצילה אפילו ממוות