הרב ברוך רוזנבלום

הדרך להתקדמות - פרשת שלח לך - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

הידברות מביאה לכם את שיעורו של הרב רוזנבלום בנושא: הדרך להתקדמות בעבודת השם.