הרב ברוך רוזנבלום

פרשת קדושים - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום בחידושים נפלאים מתוך פרשת השבוע. פרשת קדושים.