הרב ברוך רוזנבלום

זמן הגאולה - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

למה נקרא חודש חשוון בשם חודש בול? האם יש קשר בין חודש זה למשיח? ועל מה באמת היה המבול?