x
הרב בועז שלום

חובותיך כפי הכלים שקבלת - פרשת ויקרא

הרב בועז שלום

האם העשיר יוצא חובה בקורבנו של עני? כיצד יתכן שבשמים יחשיבו את הבינוני יותר מן הצדיק? ומה היה קורה אילולי נחשף הנצי"ב מוולוזין לשיחה הלילית והגורלית בין אביו לאמו? התשובות בהרצאה מרתקת זו.

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)