הרב בועז שלום

המדד המטעה - פרשת קדושים

הרב בועז שלום

קדושים תהיו כי קדוש אני – ניתן להיות קדוש כהשם? איך מודדים אנו את הישגינו והיכן הטעות? כיצד הורים מאתגרים את ילדיהם – אך הורסים אותם בפועל? ובמה עודד הסטייפלר לילד שלא ראה ברכה בלימודו?