הרב בועז שלום

בטחון או השתדלות? פרשת בהר

הרב בועז שלום

פרשתינו פותחת בשמיטה. וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית? וציויתי את ברכתי... וכי רק בגלל שנשאל השם יצוה ברכתו? וללא שאלתינו לא היה השם נותן פי שלש בשנה הששית? עד כמה יש להשתדל בפרנסה ומהיכן יש לסמוך על הקב"ה? ומה עשה הצדיק רבי זונדל מסלנט כשלא היה לו די פרנסת בתו וחתנו?