הרב בועז שלום

ראיה סובייקטיבית מול מציאות אובייקטיבית - פרשת פקודי

הרב בועז שלום

משה מוסר לבנ"י חשבון מדוקדק להיכן הלכה כל פרוטה בבנין המשכן. הדבר לא מנע מבעלי לזות שפתיים לחשוד בו ששלח ידו במעל. היתכן??? על מה הורחק יש"ו מישיבתו של רבי יהושע בן פרחיה? וכיצד הסיק הצדיק רבי יחזקאל לוינשטיין מדף הוראות להתקנת פרימוס, שתורה משמים?