הרב אליהו שלזינגר

זכותינו על ארץ ישראל

הרב אליהו שלזינגר

"ארץ זבת חלב ודבש": הרב אליהו שלזינגר על מעלתה של ארץ ישראל ועל התנאים שבהם זוכים ליישבה.