הרב אליהו עמר

המכ"ם של בורא עולם

הרב אליהו עמר

הרב אלי עמר מציג את דרכו של בורא עולם באמצעות סיפורים מקראיים שונים. כיצד פועל הבורא ומסובב לצדק ואמת בעולם כולו?