הרב אלון אבידר

הרב אלון אבידר - חוקת התורה

הרב אלון אבידר

הרב אלון אבידר מביא את שאלתו ותשובתו של רבי חיים בן עטר: איך אפשר להגיד על מצוות פרה אדומה זאת חוקת התורה?