הרב אלון אבידר

ניסים לא הכרחיים - פרשת וישב

הרב אלון אבידר

הקב"ה עשה במכירת יוסף לישמעלים לכאורה נס לא הכרחי , שבמקום עטרן ונפט שהם מובילים בד"כ, הובילו הפעם בשמים, מה פשר הנס הזה? הרב אלון משיב תשובה תוך לימוד מעוד ניסים לא הכרחיים שנעשו לדויד המלך ולנס פח השמן בחנוכה.