הרב אלון אבידר

לימוד ענווה ממשה רבנו

הרב אלון אבידר

הרב אלון אבידר מביא מדרשים מאלפים השופכים אור על דמותו הענקית של משה רבנו ועל מידת הענווה שהתורה העידה עליו