הרב אלון אבידר

מצוות הצדקה

הרב אלון אבידר

הרב אלון אבידר מסביר דרך סיפור מאלף את הפסוק "מאשר שמנה לחמו והוא ייתן מעדני מלך" חשיבות מצוות הצדקה.