x
הרב אלון אבידר

כיצד בחרו רב ראשי בתימן?

הרב אלון אבידר

מתואר התהליך האלוקי של בחירת מנהיג ממשיך למשה רבנו ואת התכונות הדרושות להנהגה. הרב אלון אבידר מספר סיפור מדהים! כיצד בחרו רב ראשי בתימן.