הרב איתן כהנא

ערכים או ארגז אמות מידה

הרב איתן כהנא

ערכים הם דבר שהאדם מתיישר לפיו, לעומת אדם עם ארגז של ערכים המשנה אותם לפי האינטרסים.