הרב איתן כהנא

מסכת ברכות: דף י"א

הרב איתן כהנא

הרב איתן כהנא מסביר ומפרש את דף יא' ממסכת ברכות