הרב איתן כהנא

הלב כמוליך למחצה

הרב איתן כהנא

אם מסקנת האמונה מוכרחת לפי התורה, כיצד יש שלא מגיעים למסקנה זו?