הרב איתן כהנא

מסכת ברכות: דף כג

הרב איתן כהנא

הרב איתן כהנא מסביר ומפרש את דף כג ממסכת ברכות: תחילתו בדף הקודם במשנה. 1. המשך דין בעל קרי. 2. דין המתפלל וצריך לנקביו. 3. איפה ישאיר את התפילין הנצרך לנקביו.