הרב איתן כהנא

מסכת ברכות: דף כא

הרב איתן כהנא

הרב איתן כהנא מסביר ומפרש את דף כא ממסכת ברכות: תיחלתו במשנה בעמוד הקודם 1. דין בעל קרי בתפילה, ק"ש וברכת המזון. 2. מחלוקת אם הרהור כדיבור דמי אם לאו. 3. איזה ברכות ד'אורייתא ואיזה דרבנן בתלמוד תורה ומזון. 4. ק"ש וברכת אמת ויציב, מה ד'אורייתא ומה דרבנן. 5. ספק בתפילה חוזר או לא? 6. אדם המאחר לבית הכנסת מתי יתחיל 18 ומתי לא. 7. הבנת שיטת רבי יהודה, בעל קרי!