הרב איתן כהנא

מסכת מכשירין: פרק ד

הרב איתן כהנא

הרב איתן כהנא מסביר ומפרש את פרק ד ממסכת מכשירין: 1. ממשיכים על הכלל שכל דבר שהיה ברצון מכשיר. 2. מעמד מי הגשמים. 3. החילוק בין כותל קיר לכותל חצוב בקרקע. 4. ההבדל בין חבות לערבה לב"ש כשירד דלף לתוכה שלא לרצונו. 5. מחלוקת, הדרך למערה עוברת בבוץ לכן "רוצה" מים גם על רגליו לנקותם, האם זה לרצון ?. 6. ההבדל בין תורמוסין לצנון בהשריתם במים! 7. דין קדרת חרס שקוע במקוה, מעמד המשקה שבתוכה אם הוא מים או משקים אחרים.