הרב איתן כהנא

מסכת מכשירין: פרק ג

הרב איתן כהנא

הרב איתן כהנא מסביר ומפרש את פרק ג ממסכת מכשירין: 1. כדי שמשקה יכשיר צריך שיהא על המאכל לרצון הגדרה מדוייקת של מושג זה. 2. מה הדין בשעת מציאת המאכל הוא יבש אבל הוא מסוג המאכלים שסופג לחות, האם צריך לחשוש לכך, ולאחר שהושכל לטומאה?