הרב איתן כהנא

מסכת כלים: פרק ו

הרב איתן כהנא

בשיעור זה מבאר הרב איתן כהנא את פרק ו של מסכת כלים: העמדת 3 אבנים או פחות להיות כירה להניח עליה הסיר, מה התנאים שמבנה כזה יקבל טומאה.