"ועשו סייג לתורה" גזרות ותקנות שירחיקו האדם מהעבירה - שלא יבואו לאיסור תורה. מדוע טוב לנו הסייגים החומרות? לא די במה שאסרו חכמינו? מדוע העובר על דברי חכמים חייב מיתה? זה יותר חמור מאיסורי תורה?

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)