x
הרב אורי זוהר

עמנואל את זוהר - תוכנית 10: הנשמה

הרב אורי זוהר

לומדים קבלה עם הרב אורי זוהר והרב יצחק עמנואל. מהי תורת הסוד? איך מתחילים ללמוד קבלה? איך מתפתחים רוחנית עם הקבלה? והפעם: הנשמה