הרב אהרן לוי

משמעות הסכך – הרב אהרון לוי

הרב אהרן לוי

בכתבה הקצרה שלפניכם הנוגעת בסכך ומה שרמוז בו, פורס הרב אהרון לוי את מנהגי ודיני חג הסוכות בצורה מופלאה ונעימה.