x
הרב אהרון לוי

עת הגאולה – הרב אהרון לוי

הרב אהרון לוי

העתיד בדרך כלל נסתר מעיניו של האדם ומדעתו, יחד עם זאת סקרנות עצומה מוטבעת באדם לדעת את עתידו, קבלה בידנו שביכולתו של האדם להשפיע על עתידו ולכן חובה עלינו לעסוק בו, תכנית זו עוסקת בנושא המיוחד של אחרית הימים והיכולת להשפיע על מה שיקרה בתקופה זו.

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 4.4 (106 מדרגים)