הרב אבנר קוואס

אחרית הימים #1 - הרב אבנר קוואס

הרב אבנר קוואס

המצב העולמי קשה מאוד, כולם מבינים שהסוף קרב, המטורף מאירן מאיים עם אטום, עשרות אוייבים מאיימים עלינו. מה יהיה הסוף?