הרב אבי מזרחי

צדיק ורע לו?!

הרב אבי מזרחי

איך יכול להיות שלאנשים טובים קורים דברים רעים? היכן הצדק והיושר? הרב אבי מזרחי בהרצאה מרתקת עונה על שאלה זו.