ד''ר עודד קרבצ'יק

הפרשה המאתגרת: פרשת צו - ד"ר עודד קרבצ'יק

ד''ר עודד קרבצ'יק

ארבע פעמים במהלך ההיסטוריה היהודית מתעמת עם-ישראל עם עמלק: פעם אחת מיד עם היציאה ממצרים. הפעם השנייה, לפני הכניסה לארץ-ישראל (כשעמלק מתחפש לכנעני). הפעם השלישית היא בתחילת ההתיישבות בארץ-ישראל, כאשר שאול המלך נצטווה להילחם בו. הפעם הרביעית עתידה להיות בדורו של המלך המשיח, שיבוא במהרה בימינו. גם היום כל אחד מאיתנו נאבק על בסיס יומי במעין עמלק שבתוכו - היצר הרע, שמקרר התלהבות ומוציא לתאוות.. בשיעור היום נילמד אין לזהות את אותו עמלק שבתוכנו ולהילחם בו לטובת צמיחה והצלחה אישית, ולעיתים אף לנצלו לטובתנו