הרב עמנואל מזרחי

טעם מצוות ברכת המזון

הרב עמנואל מזרחי

מצוות ברכת המזון הינה מהתורה וטומנת השפעות נפלאות לאדם. גדולי ישראל לדורותם הפליגו בחשיבותה. הרצאה מרתקת מלווה בסגולות וסיפורים מרגשים.