x
הרב זמיר כהן

מסוגלות וסגולת חודש ניסן - הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן

כיצד ניתן לנצל את ימי האביב לפריחה עצמית? מהי סגולת האפיקומן? הרב זמיר כהן על סגולות ומעלות חודש ניסן ליציאה מן המיצר הפרטי, להתחדשות ולעליית מדרגה בחיים.