הרב שי עמר

דיני ברכות השחר

הרב שי עמר

מטרת הניסים הגלויים בשביל הניסים הנסתרים ומה בין דור המדבר לדורנו אנו? קיצור דיני ברכות השחר.